Kurier Mieroszowski

piszemy jak jest png3        facebook 32  twitter 32 YouTube icon 32

Wt07292014

Last update06:51:39

R E K L A M A
mieroszow 750x150pix reklama

INFORMACJA (kliknij na baner aby przejść do artykułu)
baner dynamiczny rozwoj2

INFORMACJE

Back Jesteś tutaj: Home Informacje AKTUALNOŚCI

INFORMACJE

Spojrzenie okiem konsumenta

GMINAW dniu 28 kwietnia br. mieszkaniec Mieroszowa uczestniczył w nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, gdzie podjęto uchwałę o przedłużeniu kursów wałbrzyskiej komunikacji miejskiej do gminy Mieroszów. Poniżej zamieszczamy relację Dariusza Szmulika z tej sesji.

 linia nr 15 mieroszow web 6
Mieroszów. Inauguracyjny kurs autobusu wałbrzyskiej linii nr 15.

Jako jedyny przedstawiciel „ludu” chciałem wyrazić pogląd, który dotyczył przedłużenia linii 15 do Mieroszowa przez Sokołowsko.
Na sesji głos zabrał radny Mieczysław Wujda, który wypytywał Burmistrza Mieroszowa Andrzeja Laszkiewicza o środki, które miałyby sfinansować 1/3 wydatków związanych z wdrożeniem kursów linii nr 15. Usłyszeliśmy od pana burmistrza że tymi środkami będzie zwrot podatku VAT.

Następnie Radna Dorota Nagórna wyraziła niezadowolenie, gdyż proponowana trasa 15-tki nie przewiduje kursów do Nowego Siodła.
Radna Dorota Błażejowska kierowała pytanie do Burmistrza, które dotyczyło ewentualnego dofinansowania z budżetu gminy dopłat do biletów.

Również Radna Maria Chmielnicka mówiła o ukłonie w kierunku prywatnych przewoźników i ewentualnego dofinansowania dopłat do biletów. Jak przekazał pan burmistrz nie ma prawnych możliwości dofinansowania do biletów u prywatnego przewoźnika.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele oraz osoby zajmujące się wykonywaniem transportu na terenie gminy Mieroszów.
Nikt więcej nie uczestniczył w dyskusji. Poprosiłem Przewodniczącego Rady Miejskiej o udzielenie głosu. Na wstępie mojego wystąpienia przekazałem, iż nie jestem związany w jakikolwiek sposób z podmiotami wykonującymi usługi transportowe na terenie gminy. Zostałem poproszony przez gro mieszkańców, abym wyraził pogląd patrząc na propozycję przedłużenia linii 15 do gminy Mieroszów oczyma konsumenta.

Proponowane kursy 15-tki do Mieroszowa jako program pilotażowy ma duże poparcie społeczne, nie tylko z uwagi na to, iż w większości przypadków obniży w znacznym stopniu koszty dojazdów do stolicy regionu - jest to argument zasadniczy. Ale również z uwagi na to, iż niskopodwoziowy, wielkogabarytowy pojazd jakim jest autobus miejski sprawi, że osoby np. niepełnosprawne poruszające się za pomocą sprzętu ortopedycznego bezproblemowo będą mogły korzystać z pojazdu. Osoby z wózkami dziecięcymi udającymi się np. do lekarza, turystycznie czy też po najzwyklejsze zakupy, swobodnie wsiądą i bezpiecznie odbędą podróż. Będzie można w końcu przewieźć bagaż trochę większych rozmiarów niż reklamówka z zakupami.

Koronnym argumentem jest to, iż w przyszłości, jak jest to planowane, budowa i umiejscowienie centrum przesiadkowego w pobliżu Pl. Grunwaldzkiego w Wałbrzychu spowoduje, iż podróżowanie stanie się mniej uciążliwe a skonfigurowanie połączeń ułatwi i skróci czas oczekiwań na środek transportu.

Nadmieniłem, iż jest to program pilotażowy, może się przyjąć ale może też zostać zaniechany. Lecz gdy się okaże, że ma on rację bytu i dobrze służy mieszkańcom, zostanie rozszerzony o dalsze kursy, o co będziemy zabiegać.

Wypadałoby również pomyśleć o skonfigurowaniu kursów do granicy państwowej i dalej do Republiki Czeskiej patrząc pod kątem rozwoju turystyki w naszym regionie - również tym transgranicznym. Mieszkańcy gminy mogliby w miesiącach letnich wraz z dziećmi udać się komunikacja miejską, na basen w Mezimesti w Czechach, odbyć wycieczkę rowerową itp. Rozwiązań jest wiele.

Znam wiele osób z Wałbrzycha i innych dalszych miejscowości, które przywiozły by ze sobą rowery i z prawdziwą przyjemnością zwiedzały nasze piękne tereny. Powinniśmy też wykorzystać właśnie bliskość granicy państwowej i atrakcyjnych terenów po jej drugiej stronie. Lecz na chwilę obecną jest to niemożliwe, a jest ogromna szansa, której nie wolno zmarnować.

Zwróciłem również uwagę przedstawicielom oraz osobom wykonującym transport na terenie gminy Mieroszów, iż ich usługi pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. Chodzi tu o jakość wykonywanych usług transportowych oraz negatywnych zjawisk w postaci np. nie przyjeżdżania o wyznaczonej godzinie na przystanek, omijanie oczekujących na przystanku ludzi gdy kierowca stwierdzi, iż ma komplet pasażerów, jak również omijanie Sokołowska, gdy kierowca podobnie stwierdzi, iż ma komplet pasażerów.

W tym miejscu przedstawiłem konkretne zdarzenie z miesiąca lutego br., o którym wcześniej informowałem pana Romana Wujdę. Niestety nikt się nie odniósł do zarzutów i w cale mnie to nie dziwi - „busiarze” nie mieli nic na swoje usprawiedliwienie, a takich wydarzeń w opowieściach moich rozmówców było więcej.

I na koniec wnioski. Otóż uświadomiłem sobie iż Radni którzy wstrzymali się od głosu (wstrzymanie się od głosowania to tak naprawdę sprzeciw) są związani z komitetem wyborczym lokalnej Platformy Obywatelskiej. Czyżby miejscowi działacze PO, radni i osoby z nią związane chciałyby, aby gmina Mieroszów stała się zaściankiem powiatu? Czyżby lojalność przysłaniała zdrowy rozsądek?
Gdy skończyłem swoje przemówienie nikt, powtarzam nikt z obecnych na sali obrad nie odniósł się do mojego wystąpienia, nikt nie negował tego co przekazałem, włodarze miasta, pracownicy urzędu, radni, przewoźnicy wszyscy słuchali z uwagą. Odniosłem wrażenie, że w głębi duszy zgadzają się z moim przekazem.

Nie ukrywam, że w jesiennych wyborach samorządowych rozważam kandydowanie do Rady Miasta. Moim głównym celem byłaby praca nad dalszym rozwojem gminy Mieroszów - a transport jest kluczowym elementem rozwoju. Byłaby to również praca nad wykorzystaniem potencjału drzemiącego w mieszkańcach naszego pięknego regionu oraz tego, który wynika z otaczających nas dóbr naturalnych. Mam konkretne pomysły możliwe do zrealizowania i wdrożenia. Takie, które mogą przynieść nam wszystkim wymierne korzyści.

Dariusz Szmulik

Wyniki głosowania
wstrzymali się:

- Błażejowska Dorota
- Chmilenicka Maria
- Kozłowska Agnieszka
- Gałązka Robert
- Nagórna Dorota
Mieczysław Wujda został wykluczony z głosowania w oparciu o art. 25a ustawy o samorządzie gminnym. Nieobecna w trakcie głosowania była radna Anna Macuk. Pozostali Radni byli za przyjęciem uchwały.